Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaklapki klapki
9402 2c2b
Reposted fromzamulasz zamulasz

January 04 2015

5858 a06d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamikmikmik mikmikmik
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
3757 234d
Reposted frompeasorela peasorela viapijanygowniarz pijanygowniarz

January 01 2015

9375 f7ac 500
Reposted fromstrangeee strangeee viahajskul hajskul
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viacynamon cynamon
0829 2e0c
Reposted fromthirdapril thirdapril viacynamon cynamon
8697 e2de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahajskul hajskul

December 27 2014

6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viacynamon cynamon

December 26 2014

6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaklapki klapki

December 25 2014

7598 99cf 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viahajskul hajskul
8406 d06b
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viahajskul hajskul
1013 7b94
Reposted fromkotowate kotowate viacynamon cynamon
2463 d332 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacynamon cynamon
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamvtevrrr mvtevrrr

January 02 2014

9818 038f

glitter-tea-party:

proposing:

dweebzilla:

frostedsammy:

i don’t normally post porn sorry 

think of the children

What the fuck

oh god 

Reposted fromstateofpit stateofpit viadidlirnik didlirnik

December 22 2013

Kazimierz Przerwa Tetmajer


... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl